• Thuiszorg van Progeria

    Thuis in verplegen en zorgen

    progeria-slider
  • Aanvragen Slider
  • Progeria
Algemene Thuiszorg
Dementie Zorg
Palliatieve Zorg
24 Uurs Zorg

Pro Geria Thuiszorg

Pro Geria Zorggroep bestaat uit 3 verschillende bedrijven waaronder Pro Geria Thuiszorg.

Pro Geria Thuiszorg is een ervaren bemiddelings-organisatie die het organiseren van kwalitatief hoogwaardige zorg bij de cliënt centraal stelt. Wij kunnen een groot aantal vormen van zorg, voor cliënten organiseren. Ook het begeleiden tijdens een reis in het buitenland behoort tot de mogelijkheden.

Wat betekent thuiszorg

Thuiszorg is een verzamelnaam voor verschillende soorten zorg en hulp bij u thuis en behoort tot de extramurale gezondheidszorg of eerstelijns gezondheidszorg. Het is bedoeld voor ouderen, mensen met een chronische ziekte of mensen met een lichamelijke of verstandelijke handicap.

U kunt een beroep doen op de organisatie van Pro Geria zowel voor gefinancierde zorg als voor particuliere zorg of een combinatie hiervan. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen en wij adviseren en helpen u graag bij de te nemen stappen. Ook voor het aanvragen van indicaties en advies over het inzetten van het persoonsgebonden budget (PGB) kunnen wij u van dienst zijn

Kiest u voor Pro Geria thuiszorg, dan kiest u voor een ervaren en professionele bemiddelingsorganisatie die met u mee denkt en waarin uw wensen centraal staan.
Pro Geria Thuiszorg heeft een groot bestand van ervaren en gekwalificeerde zelfstandige zorgverleners (ZZPers) die worden bemiddeld tussen cliënt en de organisatie binnen de particuliere en PGB zorg.

Pro Geria Thuiszorg werkt nauw samen met InterMediCare thuiszorg. InterMediCare thuiszorg verleent zorg op basis van gestelde indicaties voor alle zorgverzekeraars en de WMO gemeenten in het Gooi. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van InterMediCare.

In veel situaties komt het voor dat InterMediCare thuiszorg de geïndiceerde zorg uitvoert (zoals wijkzorg en Palliatieve zorg) en Pro Geria aanvullende thuiszorg organiseert.

Neem contact met ons op

BabyCare-Kraamzorg
InterMediCare-Thuiszorg
ProGeria-Zorggroep